หน้าแรก

โรงเรียนกวางโจนศึกษา

KWANGJONESUKSA

school

“วิสัยทัศน์” โรงเรียนกวางโจนศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน พัฒนาผู้บริหารและครูเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพส่งเสริมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีบนพื้นฐานการบริหารจัดการสอดคล้องหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมภายในปี 2565

นายบังอร หนุนวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา

คติธรรมประจำโรงเรียน

“ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี ทำเป็น จริยธรรมเด่น

คำขวัญของโรงเรียน

ถิ่นฟ้าเหลือง เฟื่องฟ้าหลากหลาย มากมายขี้เหล็กไทย พระใหญ่ปางลีลา

วารสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนกวางโจนศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง ๑๓๙ หมู่ ๑๔ ถนนชัยภูมิ – ชุมแพ
ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๑๐
admin@kjs.ac.th
044-056920
Message us